martes, 6 de noviembre de 2012

Valoriana. Estudis sobre l'obra d'Enric Valor.


Valoriana. Estudis sobre l'obra d'Enric Valor, de Vicent Salvador i Heike van Lawick

Enric Valor i Vives (Castalla, 1911) és una figura decisiva en la cultura valenciana del segle XX. Creador literari, folklorista, gramàtic i home de compromís cívic exemplar, la seua obra mereix un estudi atent des de les diverses perspectives que s'hi impliquen. Més enllà, doncs, de l'homenatge entranyable, ben merescut, aquest volum vol aprofundir l'anàlisi rigorosa de la seua variada aportació cultural, al llarg de sis àrees temàtiques que hem volgut destacar-hi i que constitueixen els nuclis articuladors de l'itinerari del llibre, després dels textos dels parlaments celebrats amb ocasió de la investidura del nostre autor com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, el 26 de febrer de 1999. Els temes dels sis capítols són: la normativa, el lèxic, les peculiaritats dels parlars valencians, els relats vinculats a la cultura popular, l'ensenyament de la llengua i la literatura i, finalment, la creació literària. Una breu visió de conjunt del llegat valorià constitueix la cloenda del volum.

No hay comentarios:

Escritores confinados: Sandra Soler

Descubre a los escritor@s con #EscritoresConfinados en #LibreríaArgot Sandra Soler Campo es Doctora y  licenciada en Musicología y dip...