lunes, 26 de mayo de 2014

Presentación de "Bartolomé", por Miguel del Rey

 http://www.argot.es/bartolom%C3%A9

Miguel del Rey tiene el gusto de invitarle a la presentación de su novela “Bartolomé”, que tendrá lugar ela Librería Argot
Carrer Sant Vicent, 16.  12002 Castelló
Martes, 27 de Mayo a las 19,30 h.

Miguel del Rey té el plaer de convidar-vos a la presentació de la seua novel·la "Bartolomé", que tindrà lloc a la LLibreria Argot
Carrer Sant Vicent, 16. 12002 Castelló
Dimarts, 27 maig a les 19,30 h. 

Información a la página:

Una història de ficció basada en escriptures , protocols notarials , cartes , etc . , On es descriu l'esdevenir d’una societat mitjançant l´història d'una família de la baixa noblesa del sud valencià durant els moments de canvi de l'Antic Règim , a finals del segle XVIII i durant la primera meitat del S. XIX . L'acció transcorre en paisatges de la Marina i de les comarques centrals valencianes, així com a la ciutat de València , iniciant-se la història en 1786 i abastant els convulsos moments del regnat de Carles IV , la guerra del francès , la repressió fernandina , el trienni liberal , etc...
A través de diverses famílies que representen part del poder polític i econòmic en aquestes comarques i les seves relacions amb l'església , amb certs personatges il · lustrats de l'època, etc . , S'incideix en l'estructura social , en el paper de la dona i en la manera de viure d'una societat que contempla desconcertada els successos ocorreguts en la Cort , l'esdevenir de França , de la seva Revolució. Una societat colpejada en part per la inseguretat , on primer els pirates i després els bandolers marquen la seva llei ; però una societat viva que participa de les noves tècniques i avenços en l'agrari, i també del naixement d'una indústria moderna .Fets que comporten nombrosos i gravíssims conflictes socials , aprofitats pel liberalisme per conquerir el poder . Una història centrada a Altea i la Marina, però que pretén transcendir cap a una visió universal del conflicte social .De venda a Llibreria Argot

Novel·la en castellá.
Una historia de ficción apoyada en escrituras, protocolos notariales, cartas, etc., donde se describe el devenir de una sociedad a través de la saga de una  familia de la baja nobleza del sur valenciano durante los momentos de cambio del Antiguo Régimen, a finales del  S. XVIII y la primera mitad del S. XIX. La acción transcurre en paisajes de La Marina y de las comarcas centrales valencianas, así como en la ciudad de Valencia, iniciándose la historia en 1786 y abarcando los convulsos momentos del reinado de Carlos IV, la guerra del francés, la represión fernandina, el trienio liberal, etc...
A través de diversas familias que representan parte del poder político y económico en estas comarcas y sus relaciones con la iglesia, con ciertos personajes ilustrados de la época, etc., se incide en la estructura social, en el papel de la mujer y en la manera de vivir de una sociedad que contempla desconcertada los sucesos ocurridos en la Corte, el devenir de Francia y de su revolución. Una sociedad golpeada en parte por la inseguridad, donde primero los piratas y después los bandoleros marcan su ley; pero una sociedad viva que participa de las nuevas técnicas y avances en lo agrario, y también del nacimiento de una industria moderna. Hechos que conllevan numerosos y gravísimos conflictos sociales, aprovechados por el liberalismo para conquistar el poder. Una historia centrada en Altea y la Marina, pero que pretende transcender hacia una visión universal del conflicto social.
De venta en Libreria Argot

No hay comentarios:

Escritores confinados: Pascual Benet

ESCRITORES CONFINADOS Pascual Benet Psicólogo y Coach ICF Pascual Benet es psicólogo, formador, conferenciante y coach ICF, Master ...